Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
九卿


九卿 cửu khanh
  1. Chín chức quan to nhà Chu thời xưa: Thiếu Sư , Thiếu Phó , Thiếu Bảo , Trủng Tể , Tư Đồ , Tông Bá , Tư Mã , Tư Khấu , Tư Không .
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.