Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán Việt
冥漠


冥漠 minh mạc
  1. Tăm tối. ☆Tương tự: hôn ám .
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.