Chuyển bộ gõ

History Search

Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
52


adjective
being two more than fifty
Syn:
fifty-two, lii
Similar to:
cardinal


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.