Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
adipose
adipose
['ædipous]
tính từ
béo, chứa mỡ


/'ædipous/

danh từ
mỡ động vật

tính từ
béo, có mỡ

Related search result for "adipose"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.