Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
asseverate
asseverate
[ə'sevəreit]
ngoại động từ
long trọng xác nhận, quả quyết, đoan chắc


/ə'sevəreit/

ngoại động từ
long trọng xác nhận, quả quyết, đoan chắc

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.