Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chooser
chooser
['t∫u:zə]
danh từ
người chọn, người lựa chọn, người kén chọn
beggars should be no choosers
(xem) beggar


/'tʃu:zə/

danh từ
người chọn, người lựa chọn, người kén chọn !beggars should be no choosers
(xem) beggar

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "chooser"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.