Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
crusader
crusader
[kru:'seidə]
nội động từ
(sử học) tham gia cuộc viễn chinh chữ thập
tham gia cuộc vận động lớn
danh từ
(sử học) quân chữ thập
người tham gia một cuộc vận động lớn


/kru:'seidə/

nội động từ
(sử học) tham gia cuộc viễn chinh chữ thập
tham gia cuộc vận động lớn

danh từ
(sử học) quân chữ thập
người tham gia một cuộc vận động lớn

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.