Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cute/kju:t/

tính từ

lanh lợi, sắc sảo, tinh khôn

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) duyên dáng, đáng yêu, xinh xắn


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "cute"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.