Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
discerp
ngoại động từ
tách ra; xé ra; xé rờidiscerp
[di'sə:p]
ngoại động từ
tách ra; xé ra; xé rờiGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.