Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
eff
động từ
let him eff off! bảo nó cút đi!eff
[ef]
động từ
let him eff off!
bảo nó cút đi!Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.