Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
electric razor
danh từ
dụng cụ cạo râu chạy bằng điệnelectric+razor
[i'lektrik'reizə(r)]
danh từ
dụng cụ cạo râu chạy bằng điện


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "electric razor"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.