Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
exceedingly
phó từ
quá chừng, cực kỳexceedingly
[ik'si:diηli]
phó từ
quá chừng, cực kỳ
an exceedingly exacting work
một công việc đòi hỏi quá nhiều cố gắngGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.