Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hintingly
hintingly
['hintiηli]
phó từ
để gợi ý; có ý ám chỉ, có ý bóng gió


/'hintiɳli/

phó từ
để gợi ý; có ý ám chỉ, có ý bóng gió


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.