Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
job printer
job+printer
['dʒɔb'printə]
danh từ
thợ in những thứ lặt vặt


/'dʤɔb'printə/

danh từ
thợ in những thứ lặt vặt


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.