Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
job printing
job+printing
['dʒɔb'printiη]
danh từ
nghề in những thứ lặt vặt


/'dʤɔb'printiɳ/

danh từ
nghề in những thứ lặt vặt

Related search result for "job printing"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.