Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
sặt


[sặt]
Cane brake (cây).
(địa phương) Arrow.Cane brake (cây)
(địa phương) Arrow


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.