Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scarlet whore
scarlet+whore
['skɑ:lit'seidʒ]
danh từ
(thực vật học) hoa xô đỏ


/'skɑ:lit'hɔ:/ (scarlet_woman) /'skɑ:lit'wumən/

danh từ
khuốm doạy uơ)
uồm[ỠəθLa-mâ

Related search result for "scarlet whore"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.