Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scupper


/'skʌpə/

danh từ

lỗ thông nước (ở mạn tàu)

ngoại động từ

(từ lóng) đột kích và tàn sát

bắn chìm, nhận chìm, đánh đắm; khử


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "scupper"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.