Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
secondary winding


    Chuyên ngành kỹ thuật
cuộn thứ cấp
    Lĩnh vực: điện
cuộn dây thứ cấp
    Lĩnh vực: điện lạnh
cuộn dây thứ cấp (ở máy biến áp)
    Lĩnh vực: ô tô
cuộn thứ cấp (đánh lửa)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.