Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sheeting
sheeting
['∫i:tiη]
danh từ
vật liệu để làm khăn trải giường, chăn
tấm để phủ mặt; tấm để lót
copper sheeting
tấm đồng để phủ mặt; tấm đồng để lót
sự dàn thành lá, sự dàn thành tấm


/'ʃi:tiɳ/

danh từ
vải làm khăn trải giường
tấm để phủ mặt; tấm để lót
copper sheeting tấm đồng để phủ mặt; tấm đồng để lót
sự dàn thành lá, sự dàn thành tấm

Related search result for "sheeting"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.