Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shooting-brake
shooting-brake
['∫u:tiη'breik]
danh từ
xe toàn năng (vừa chở người, vừa chở hàng hoá)


/'ʃu:tiɳbreik/

danh từ
xe toàn năng (vừa chở người, vừa chỏ hàng hoá)

Related search result for "shooting-brake"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.