Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
soever
soever
[sou'evə]
phó từ
bất cứ thế nào, dù thế nào, dù đến chừng mức nào
how great soever it may be
dù lớn thế nào đi nữa
for what purpose soever he did it
dù hắn làm việc đó với mục đích nào đi nữa


/sou'evə/

phó từ
bất cứ thế nào, dù thế nào, dù đến chừng mức nào
how great soever it may be dù lớn thế nào đi nữa
for what purpose soever he did it dù hắn làm việc đó với mục đích nào đi nữa

Related search result for "soever"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.