Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
suggestiveness
suggestiveness
[sə'dʒestivnis]
danh từ
tính chất gợi ý, tính chất gợi nhớ (của một câu nói)
tính chất khêu gợi (của một bức tranh...)


/sə'dʤestivnis/

danh từ
tính chất gợi ý (của một câu nói)
tính chất khêu gợi (của một bức tranh...)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.