Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
superable
superable
['su:pərəbl]
tính từ
có thể vượt qua được, có thể khắc phục được


/'sju:pərəbl/

tính từ
có thể vượt qua được, có thể khắc phục được

Related search result for "superable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.