Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
swiper
swiper
['swaipə]
danh từ
kẻ ăn cắp; kẻ cướp giật


/'swaipə/

danh từ
kẻ ăn cắp; kẻ cướp giật

Related search result for "swiper"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.