Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unreservedly
unreservedly
[,ʌnri'zə:vidli]
phó từ
không dè dặt; cởi mở


/, nri'z :vidli/

phó từ
không dè dặt, cởi mở


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.