Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unsuggestive
unsuggestive
['ʌnsə'dʒestiv]
tính từ
không có tính gợi ý; không gợi nhớ
không khêu gợi, không gợi những ý nghĩ tà dâm (nhất là về tình dục)


/' ns 'd estiv/

tính từ
không có tính chất gợi ý, không có tính chất gợi nhớ
không khêu gợi


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.