Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unyouthful
unyouthful
[,ʌn'ju:θful]
tính từ
không còn trẻ
không phải tuổi thanh niên, không phải tuổi trẻ


/' n'ju: ful/

tính từ
không còn trẻ
không phi tuổi thanh niên, không phi tuổi trẻ

Related search result for "unyouthful"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.