Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wily

wily
['waili]
tính từ
xảo trá, quỷ quyệt, lắm mưu


/'waili/

tính từ
xo trá, quỷ quyệt, lắm mưu

Related search result for "wily"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.