Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Alfred Edward Housman


noun
English poet (1859-1936)
Syn:
Housman, A. E. Housman
Instance Hypernyms:
poet


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.