Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Pháp (Vietnamese French Dictionary)
bạo tàn


cruel; méchant; rosse; sanguinaire
Tên vua bạo tàn
un roi cruelGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.