Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
bear paw


noun
almond-flavored yeast-raised pastry shaped in an irregular semicircle resembling a bear's claw
Syn:
bear claw
Hypernyms:
sweet roll, coffee roll


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.