Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
black sea bass


noun
bluish black-striped sea bass of the Atlantic coast of the United States
Syn:
black bass, Centropistes striata
Hypernyms:
sea bass
Member Holonyms:
Centropristis, genus Centropristis


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.