Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
California quail


noun
plump chunky bird of coastal California and Oregon
Syn:
Lofortyx californicus
Hypernyms:
quail


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.