Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Callithricidae


noun
marmosets
Syn:
family Callithricidae
Hypernyms:
mammal family
Member Holonyms:
Platyrrhini, superfamily Platyrrhini
Member Meronyms:
marmoset, Callithrix, genus Callithrix, Cebuella, genus Cebuella,
Leontocebus, genus Leontocebus, genus Leontideus


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.