Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Charles Pierre Baudelaire


noun
a French poet noted for macabre imagery and evocative language (1821-1867)
Syn:
Baudelaire, Charles Baudelaire
Instance Hypernyms:
poet


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.