Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cuối ngày


[cuối ngày]
end of the day
(tài chính) closing
Giao dịch cuối ngày
Closing tradeGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.