Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
enuresis


noun
inability to control the flow of urine and involuntary urination
Syn:
urinary incontinence
Hypernyms:
incontinence, incontinency
Hyponyms:
bed-wetting, overflow incontinence, stress incontinence, urge incontinence


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.