Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Hellman


noun
United States playwright;
her plays were often indictments of injustice (1905-1984)
Syn:
Lillian Hellman
Instance Hypernyms:
dramatist, playwright


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.