Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
yours truly
yours+truly
thành ngữ truly
yours truly
lời kết thúc thư (bạn chân thành của)
(đùa cợt) lời xưng tội (tôi)

[yours truly]
saying && slang
me, myself, the writer or speaker
The announcer said, "This is yours truly, Danny Burrows, saying goodbye for now."Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.