Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rounded
tính từ
bị làm thành tròn
phát triển đầy đủ
a rounded view of life một nhân sinh quan phát triển đầy đủrounded
['raundid]
tính từ
bị làm thành tròn
phát triển đầy đủ
a rounded view of life
một nhân sinh quan phát triển đầy đủ


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "round"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.