Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
stick lac


noun
lac in its natural state as scraped off twigs and dried
Hypernyms:
lac
Substance Holonyms:
lac dye, shellac, seed lac


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.