Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
afternoon

afternoon
['ɑ:ftənu:n]
danh từ
buổi chiều
in the afternoon of one's life
lúc về già
afternoon farmer
người lười biếng


/'ɑ:ftə'nu:n/

danh từ
buổi chiều
in the afternoon of one's life lúc về già
afternoon farmer người lười biếng

Related search result for "afternoon"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.