Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
from/since time immemorial
from/since+time+immemorial
thành ngữ time
from/since time immemorial
từ ngàn xưa, ngày xửa ngày xưaGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.