Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
industrial bank


noun
a finance company that makes small loans to industrial workers
Syn:
industrial loan company
Hypernyms:
consumer finance company, small loan company


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.