Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Massawa


noun
a port town in Eritrea on an inlet of the Red Sea
Instance Hypernyms:
town, port
Part Holonyms:
Eritrea, State of Eritrea


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.