Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Newburg sauce


noun
lobster butter and cream and egg yolks seasoned with onions and sherry or Madeira
Hypernyms:
sauce
Substance Holonyms:
seafood Newburg


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.