Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Parisienne


noun
a female native or resident of Paris
Hypernyms:
Parisian
Member Holonyms:
Paris, City of Light, French capital, capital of France


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.