Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Penstemon rydbergii


noun
plant with whorls of small dark blue-violet flowers;
Washington to Wyoming and south to California and Colorado
Syn:
Rydberg's penstemon
Hypernyms:
wildflower, wild flower
Member Holonyms:
Penstemon, genus Penstemon


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.