Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Phalangiidae


noun
a family of Phalangida
Syn:
family Phalangiidae
Hypernyms:
arthropod family
Member Holonyms:
Phalangida, order Phalangida, Opiliones, order Opiliones
Member Meronyms:
Phalangium, genus Phalangium


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.